De AlimentatieBemiddelaar
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@alimentatiebemiddelaar.nl
KVK Eindhoven: 57401195

Wat is mediation bij alimentatiegeschillen?

In het verleden ging iemand, wanneer hij of zij vond dat er te veel of te weinig alimentatie werd betaald, naar een advocaat. De andere partij werd daarmee gedwongen ook een eigen advocaat in de arm te nemen. Na eindeloos procederen deed de rechter een uitspraak waar partijen het mee moesten doen.

Mediation is oplossingsgericht

Door inschakeling van een mediator verlopen de zaken volstrekt anders. De mediator staat niet – zoals een rechter – boven u als partijen maar staat als een neutrale en onpartijdige bemiddelaar tussen u en uw ex-partner in. Hij helpt u in het onderling overleg om samen naar een oplossing te zoeken waarmee beider belangen gediend zijn.

De mediator legt de nadruk op belangen en niet op standpunten

De mediator zal u helpen een zuiver zicht te krijgen op waar het u werkelijk om gaat en hoe uw belangen het best gewaarborgd worden. Mediation is oplossings- en toekomstgericht en heeft als enige doel dat beide partijen in dezelfde mate tevreden kunnen zijn over de gevonden oplossing.

Rolverdeling bij alimentatiebemiddeling

Uw rol en die van uw ex-partner:

  • U geeft aan wat voor u belangrijk is
  • U onderhandelt zelf met uw ex-partner
  • U komt op voor uw eigen belangen
  • U hebt de intentie er samen uit te komen

De rol van de mediator:

  • Hij is onpartijdig, neutraal en werkt 100% vertrouwelijk
  • Hij staat tussen de partijen en bemiddelt bij uw onderhandelingen
  • Hij bewaakt de gelijkwaardigheid tussen u beiden
  • Hij werkt volgens de gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Mediatorsfederatie Nederland

Een MfN-registermediator staat ingeschreven in het register van Mediatorsfederatie Nederland. Dat betekent dat u bij dit instituut terecht kunt in geval van klachten over uw MfN-mediator.

p>

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Wanneer u eenmaal heeft gekozen voor mediation kunt u zich op ieder moment alsnog terugtrekken en toch een advocaat in de arm nemen. De enige voorwaarde voor mediation is dat u de intentie hebt om er samen uit te komen. Dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wel geldt dat alles wat er gezegd en geschreven is, voor 100% vertrouwelijk blijft, ook in geval het onverhoopt toch tot een rechtszaak komt.

Bellen met de Praktijk voor Mediation Oost-Brabant

De AlimentatieBemiddelaar Eindhoven

Meer informatie over:

Kinderalimentatie
PartneralimentatieNog niet gescheiden?

Kijk dan op de website van
De ScheidingsMediator >>

 

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Nederlands Mediation Instituut
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediators Vereniging Brabant