De AlimentatieBemiddelaar
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@alimentatiebemiddelaar.nl
KVK Eindhoven: 57401195

Kinderalimentatie

Als gescheiden ouders hebt u en uw ex-partner een verplichting om naar draagkracht bij de te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen. Die verplichting geldt ook ten aanzien van jongmeerderjarigen tot 21 jaar, zolang zij bv. wegens studie niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Een belangrijk uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie is  dat de leefsituatie van kinderen er na scheiding zo min mogelijk op achteruit mag gaan.

Hoogte van de kinderalimentatie

U bent bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie beperkt in uw vrijheid. Zo zal de rechter voordat hij  instemt  met een scheidingsverzoek het overeengekomen bedrag toetsen aan bepaalde  tabellen. Die tabellen houden o.a. rekening met het gezinsinkomen vóór de scheiding en het aantal kinderen. Daarmee wordt feitelijk de behoefte van de kinderen vastgesteld. Of u dit bedrag ook werkelijk moet betalen is afhankelijk van de vastgestelde zgn. draagkracht. U hoeft niet meer bij te dragen dan 70% van de berekende draagkracht.

Wanneer u geen ouderlijk gezag heeft

De verplichting om kinderalimentatie te betalen geldt zowel voor kinderen waarover u het ouderlijk gezag heeft, als voor kinderen waarbij uw ex-partner als enige met het ouderlijk gezag belast is. Wanneer u opnieuw gehuwd bent of een nieuw geregistreerd partnerschap bent aangegaan geldt de alimentatieplicht ook ten aanzien van de minderjarige- en jongmeerderjarige kinderen van uw nieuwe partner.

Rekenwerk in eigen huis

Als alimentatiebemiddelaar maak ik alle noodzakelijke berekeningen in eigen huis.  Voor u betekent dit dat ik tijdens de onderhandelingen over de vaststelling van het alimentatiebedrag direct uw ideeën kan doorrekenen waardoor u meteen weet waar we over praten. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.

Bellen met de Praktijk voor Mediation Oost-Brabant

Meer informatie over:

Kinderalimentatie
PartneralimentatieNog niet gescheiden?

Kijk dan op de website van
De ScheidingsMediator >>

 

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Nederlands Mediation Instituut
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediators Vereniging Brabant