De AlimentatieBemiddelaar
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@alimentatiebemiddelaar.nl
KVK Eindhoven: 57401195

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van uw ex-partner.  Deze plicht ontstaat bij scheiding wanneer er tijdens het huwelijk sprake van behoorlijke inkomensverschillen. Tijdens het huwelijk was u jegens elkaar verplicht elkaar ‘het nodige’ onderhoud te verschaffen. Door een scheiding vervalt die onderhoudsverplichting dus niet helemaal.

Wettelijke richtlijnen

Om de onderhandelingen over de hoogte van het alimentatiebedrag enigszins te stroomlijnen bestaan er alimentatierichtlijnen (zgn. tremanormen) , die de rechter hanteert wanneer hem gevraagd zou zijn het bedrag van de partneralimentatie te bepalen. Die richtlijnen zijn in hoofdzaak gebaseerd op 2 principes: het behoefteprincipe en het draagkracht-principe.

Behoefteprincipe

Volgens het behoefteprincipe heeft u maar  ook uw ex-partner recht op 60% van het netto besteedbaar gezinsinkomen, na aftrek van de kinderkosten,  tijdens het huwelijk. Maar alleen voor zover dit percentage haalbaar is volgens de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Draagkrachtprincipe

Dit principe houdt in dat van de alimentatieplichtige geen grotere onderhoudsbijdrage kan worden gevraagd dan zijn of haar financiële draagkracht hem of haar toestaat te betalen. Om die draagkracht te berekenen bestaan er weer (trema)normen waar rekening mee gehouden wordt.

Duur van de alimentatie

Behoudens enkele uitzonderingen bedraagt de wettelijke alimentatietermijn 12 jaar.
Dit is overigens geen garantie. Er kunnen diverse omstandigheden zijn waardoor de alimentatie eindigt of aangepast zou moeten worden. Zo kan de draagkracht van de alimentatieplichtige veranderen. De alimentatie eindigt in ieder geval wanneer de alimentatiegerechtigde een nieuwe partner heeft waarmee hij  of zij tenminste samenwoont ‘als ware men gehuwd’ of  ‘als ware men geregistreerd partners’.

Onderhandelingsvrijheid bij mediation

Door inschakeling van een mediator bent u helemaal vrij  om over de hoogte en de duur van de partneralimentatie met uw ex-partner te onderhandelen. Ook als de rechter eerder de alimentatiebedragen heeft vastgesteld bent u, wanneer de situatie wijzigt, vrij om opnieuw over de bedragen te onderhandelen.

U zult vast wel  de wettelijke alimentatierichtlijnen gebruiken bij uw argumentatie. Maar in principe bent u helemaal vrij om te onderhandelen en kunt u alle argumenten inbrengen die voor u en in uw specifieke situatie van belang zijn. 

Een beter onderhandelingsresultaat

De onderhandelingsvrijheid die u bij mediation heeft, maakt dat u alle aspecten en argumenten kunt en mag inbrengen die voor u  belangrijk zijn. Naar uw argumenten wordt echt geluisterd en de mediator bewaakt het evenwicht en gelijkwaardigheid tussen u en uw ex-partner. Dit leidt in bijna alle gevallen tot een win-win-situatie waar u beiden tevreden mee bent. 

Rekenwerk in eigen huis

Als alimentatiebemiddelaar maak ik alle noodzakelijke berekeningen in eigen huis.  Voor u betekent dit dat ik tijdens de onderhandelingen over de vaststelling van het alimentatiebedrag direct uw ideeën kan doorrekenen en u beiden direct weet waar we over praten. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.

Bellen met de Praktijk voor Mediation Oost-Brabant

Meer informatie over:

Kinderalimentatie
PartneralimentatieNog niet gescheiden?

Kijk dan op de website van
De ScheidingsMediator >>

 

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Nederlands Mediation Instituut
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediators Vereniging Brabant